Včelařský rok Jesenické údolí

Včelařův rok – Jesenické údolí

Včelaření v nížinách a na Jesenicku má trochu odlišná specifika. Přítel Mareček se pokusil tyto odlišnosti sepsat do pár bodů. Je jasné, že každý včelař na toto může mít odlišný názor, ale to už nechám na každém z Vás. Pokud máte jiný názor na včelaření na Jesenicku nebo byste chtěli něco doplnit, napište (zojesenik@vcelarstvi.cz). Podělte se s ostatními včelaři o své zkušenosti. Vše zveřejníme na našich stránkách. Popis níže uvedeného způsobu je pro včelaření v nástavkových úlech. Doporučujeme všem včelařům změnit systém ze starších úlů, kde byly včely drženy jen v prostoru jedno plodiště a jeden medník.

  • LEDEN – odevzdává se zimní měl na vyšetření. Zimní klid na včelnici.
  • ÚNOR – hlášení stanoviště na MěÚ nebo OÚ, kde je stanoviště umístěno (hlášení posílá ZO za včelaře)
  • BŘEZEN – otepluje se, provádí se první jarní kontrola (pokud to počasí dovolí), zběžná prohlídka, kontrola zásob, kontrola zda matka ploduje. Včelstva zbytečně nerozebíráme.
  • DUBEN – je více teplých dnů, včely vylétají na první pastvu – sněženky, jarní květy. Kvete jíva, včelstva jsou velmi aktivní. Při další jarní prohlídce ze včelstev odebereme tři souše a místo nich vložíme dvě mezistěny a stavebním rámkem.
  • KVĚTEN – rozkvétá srstka na zahradě, ve volné přírodě třešeň ptačí, včelstvo se rozvíjí. Kvetou další zahradní stromy – švestka, hruška, jabloň. Včelstvo má zaplodovaný horní nástavek. V tomto období provádíme rotaci nástavků – horní přemístíme dolů, spodní nástavek máme nahoře. Odebereme další tři souše a opět vložíme dvě mezistěny a stavební rámek.
  • ČERVEN – v přírodě vše kvete, hlavně javor. Přidáváme třetí nástavek, necháváme matku, ať co nejvíce klade. Mateří mřížku dáváme později, až při kvetení malin. Můžeme přidat čtvrtý nástavek, snažíme se matku přesunout pod mateří mřížku, ta je mezi třetím a čtvrtým nástavkem, odděluje medník od plodiště.
  • ČERVENEC – včelstva jsou připravena na vytáčení medu, uvolňujeme plásty od medu pro matku na kladení a hlavní snůšku z lip.
  • SRPEN – příprava včelstva na krmení na zimu

 včelař a důvěrník ZO ČSV

Josef Mareček

marecek733@seznam.cz