Podzimní léčení (Varroáza)

Množství a způsob podávání léčiva do včelstev

Aplikace léčebné látky (Varidol 125 mg/ml) se provádí pomocí kouře, který je rozšiřován pomocí doutnajícího fumigačního proužku (aplikace se nazývá fumigace) nebo směsí mikroskopických kapalných částic (acetonu nebo vody) a vzduchu, který je vytvořen pomocí vyvíječe aerosolu (tato aplikace se nazývá léčení aerosolem i zde je použit Varidol),

Než začneme provádět léčbu vložíme na dno úlu vyčištěnou podložku, která zakrývá celé dno. Tato podložka se po léčbě (po 24 hodinách) vyjme a vyhodnotí.

Léčení se provádí:

1. ve třech termínech fumigací, přičemž mezi jednotlivými aplikacemi je 10-14 denní odstup.

2. nebo ve dvou termínech, kdy provedeme fumigaci a třetí léčení se provede léčení aerosolem. I zde dodržíme odstup mezi jednotlivým léčením 10-14 dní.

Mezi 2 a 3 ošetřením by neměl být ve včelstvech žádný plod. Nejlepší je provést třetí ošetření na konci listopadu nebo na začátku prosince.

Léčba fumigací

Aplikace fumigací se provádí při venkovních teplotách nad 10°C, aby včelstvo bylo rozvolněné a v době kdy včely nelétají (nejlépe navečer nebo ráno).
Na jedno včelstvo obsedající 1 nástavek (39×24) se použijí dvě kapky přípravku (6,2 mg léčivé látky) na jednom proužku. Obsedá-li včelstvo dva nástavky, na proužek se nakapou až čtyři kapky. Pro velmi slabá včelstva se použije jedna kapka.

Umístění fumigačního proužku:

Před samotným léčením si musíme úl připravit – uzavřeme zasíťované dno, vložíme očištěnou podložkou, uzavřeme všechna očka a ucpeme česno.

1. Z horního nástavku vyjmeme 1 krajní rámek, aby nám mezi posledním rámkem a stěnou nástavku vznikla mezera.
Proděravíme papírový pásek a otvorem prostrčíme hřebík, do horní části kápneme výše uvedené množství Varidolu FUM a na spodní straně pásek zapálíme (nesmí hořet plamenem, musí jenom doutnat!) Hřebíkem pásek připevníme doprostřed posledního plástu tak, aby byl přibližně uprostřed mezery úlu. Úl ihned uzavřeme a necháme dým působit nejméně 30min!

2. Další možností je vložením do podmetu. Proužek přeložíme na polovinu do tvaru „A“ a na kapeme rovnoměrně na obě strany příslušné množství přípravku. Po vsáknutí přípravku se proužek na obou spodních stranách zapálí, přičemž musí jen doutnat, nesmí hořet plamenem. Takto zapálený proužek se postaví na plech nebo jiný nehořlavý materiál.

Úl a česno uzavřeme. Po 30 minutách česno otevřeme. Aplikujeme při venkovní teplotě nad +10°C, vždy v době, kdy včely nelétají.

Léčení aerosolem

Na jedno středně silné včelstvo se aplikuje aerosolová mlha ze 3 ml 1,64% vodní emulze nebo acetonového roztoku přípravku (6, 2 mg účinné látky). Aerosol se aplikuje vyvíječem aerosolu VAT 1a (evidovaný veterinární technický prostředek) do česna úlu. Dávkování je zajištěno délkou expozice za předepsaného tlaku a teploty. U středně silného včelstva činí expozice 120 sekund u vodní emulze a 30 sekund u acetonového roztoku. U zvláště silných nebo naopak slabých včelstev se expozice koriguje podle návodu výrobce vyvíječe. Po skončení se česno uzavře na dobu 30 minut. Při použití acetonu lze aerosol aplikovat až do teploty -5 °C .