Oběžníky ČSV

Oběžník č. 3/2016

I.    Informace o výši schválené dotace 1.D v roce 2016
II.   Postup provedení vyúčtování 5% z přiznané dotace 1.D na rok 2016 – administrace dotace

______________________________________________________________________________________________

Oběžník č. 2/2016

I.     Popis termínů souvisejících s poskytnutím dotace 1.D v roce 2016 a s odvodem členských příspěvků na rok 2017
II.    Poskytnutí „národní“ dotace 1.D v roce 2016
III.   Dotace 1.D a informace o programu CIS
IV.   Členské příspěvky na rok 2017
V.    Členské příspěvky na rok 2017 a informace o programu CIS
VI.   Statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2016
VII.  Centrální evidence členů pro odběr časopisu Včelařství, Včelár a odborných včelařských překladů (OVP) pro rok 2017
VIII. Poštovní poukázky na rok 2017
IX.   Obnova registrace chovatele
X.    Důležitá upozornění

_____________________________________________________________________________________________

Oběžník č. 1/2016

I.     Metodika registrace ZO a OO do spolkového rejstříku
II.    Nový formulář Registračního listu
III.   Vzor razítek
IV.  Souhlas s umístěním sídla – spoluvlastnictví
V.   Souhlas s umístěním sídla – společné jmění manželů
VI.  Souhlas s umístěním sídla – soukromý vlastník
VII. Souhlas s umístěním sídla – obec
VIII. Souhlas s umístěním sídla – bytové družstvo
IX.   Čestné prohlášení (funkcionáře ČSV)
X.    Financování a možné problémy se souběhem plnění

____________________________________________________________________________________________

Oběžník č. 3/2015

I.    Sazba dotace
II.   Rozesílání finančních prostředků
III.  Postup provedení vyůčtování
IV.  Potřebné formuláře v CIS

___________________________________________________________________________________________

Oběžník č. 2/2015

I.  Dotace 1.D. a informace o programu CIS
II.  Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím dotace 1.D. v roce 2015 a s odvodem členských příspěvků na rok 2016 do rozpočtu RV ČSV, o.s.
III. Poskytnutí národní dotace 1.D. v roce 2015
IV. Členské příspěvky na rok 2016
V.  Výkaz o včelařství v ČR v roce 2015
VI. Centrální evidence členů pro odběr časopisů Včelařství, Včelár a Odborných včelařských překladů (OVP) pro rok 2016

___________________________________________________________________________________________

Oběžník č. 1/2015

I.   Organizační pokyny ke konání výročních členských schůzí ZO ČSV a okresních konferencí ČSV
II.  Hlavní směry činnosti po X. Sjezdu ČSV (návrh pro vnitrosvazovou diskuzi)
III. Stanovy Českého svazu včelařů, z. s. (návrh pro vnitrosvazovou diskuzi)

____________________________________________________________________________________________

Oběžník č. 4/2014

1. Sazba dotace 1.D
2. Odeslání prostředků na dotaci 1.D
3. Postup provedení vyúčtování 5% z přiznané dotace 1.D.
4. Potřebné formuláře v CIS

____________________________________________________________________________________________

Oběžník č.3/2014

I.     CIS a dotace 1.D. 
II.    Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím „národní“ dotace v roce 2014
III.   Poskytnutí „národní“ dotace v roce 2014
IV.   Členské příspěvky na rok 2015
V.    Výkaz o včelařství v ČR v roce 2014
VI.   Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2015
VII.  Poštovní poukázky
VIII. Členské průkazky
IX.   Obnova registrace chovatele
X.    Důležitá upozornění
XI.   Metodický pokyn „Účetnictví spolku a jeho pobočných spolků“
       Seznam příloh

____________________________________________________________________________________________

Oběžník č. 2/2014

I. Evidence včelařů a včelstev u ČMSCH, a.s.
II. Upozornění pro základní organizace a pro žadatele o náhradu škod a ztrát podle veterinárního zákona § 67 a násl.
III. Výklad k ustanovení § 13 odst. 3 písm g Stanov ČSV – výběr příspěvků od ZO na činnost OO ČSV
____________________________________________________________________________________________

Oběžník č. 1/2014

I. Centrální informační systém (CIS) – ochrana osobních údajů
II. Informace o kontrolách SZIF
III. Registrace změn zapisovaných údajů pobočných spolků (tj. ZO a OO ČSV)
IV. Pravidla pro hromadné objednávky a distribuci veterinárních dléčivých přípravků
V. Kontakty
____________________________________________________________________________________________