Včelařské začátky

Jak začít včelařit?

Včelaření není jen záliba, která chovatele obohacuje o kontakt s přírodou, rozšiřuje jeho vědomosti o zákonitostech života rostlin i živočichů. Chov včel nepřináší jen užitek včelaři při získávání včelích produktů, ale také je to hlavně velká zodpovědnost. Na této stránce se pokusíme nastínit a poradit novým zájemcům, jak začít včelařit.

Z jakého důvodu včely chovat? Význam chovu včel je především v opylování rostlin, včetně zemědělských kultur. Neboť absence včel by ohrozila existenci celého ekosystému.

V mnoha odborných článcích, literaturách i internetových stránkách se dočtete, že nejekonomičtější je si hned pořídit 5 včelstev. Pro začátečníka, jako jsem byl i já, byly 2 včelstva až nad hlavu. Není v dnešní době problém si pořídit klidně i 10, 20 včelstev, ale o tom chov včel není. Chovatel by měl pochopit a naučit se včelám rozumnět postupně. Jinak se chov stane „pokus – omyl“.

Při rozhodnutí začít s chovem včel, byste měli vědět, zda netrpíte alergií na včelí bodnutí, případně zda alergií netrpí někdo další z Vaší rodiny. Tato skutečnost by vaše rozhodnutí o chovu včel mohla zkomplikovat.

Výběr stanoviště

Než začnete včelařit je třeba dobře zvolit stanoviště úlů. Stanoviště úlu je třeba zvolit tak, aby výlet včel neobtěžoval chovatele, členy jeho rodiny, ani sousedy. Doporučuji předem seznámit sousedy s vaším záměrem s chovem včel a předejít tak případným sousedským svárům. Česna by měla být směrována směrem na jih, případně na východ. Je vhodné, aby stanoviště bylo chráněno před převládajícími větry, naopak není vhodné stanoviště v mrazových kotlinách. Při předpokládaném doletu vašich včel cca 3 km, doporučuji před zahájením chovu zjistit v tomto obvodu, zda někdo již včely nechová a kontaktovat včelařského důvěrníka, který zajišťuje léčení včel v tomto obvodě. Tento včelař vám také může být nápomocen při zahájení chovu.

Včelařské potřeby

Než začnete včelařit je potřeba si opatřit:

  1. úly,
  2. včelí oddělky, případně roje,
  3. včelařské nářadí,
  4. teoretické vědomosti o chovu včel,
  5. registrace chovu včel, členství v Českém svazu včelařů.

Včelí oddělky, roje

K založení chovu včel je potřeba získat včelstvo, a to buď jako oddělek, případně roj. Z důvodu nebezpečí zavlečení některé nákazy doporučuji získat včely od chovatele z okolí. Trvalé přemístění včelstev v rámci základní organizace musí být uskutečněno pouze se souhlasem zdravotní komise za podmínky, že jde o přemístění mimo období nařízeného vyšetření nebo léčebné ošetření a jedná se o včelstva, která byla prokazatelně vyšetřena. V případě přemístění včelstev mimo rámec ZO musí chovatel včel předem vyžádat souhlas Krajské veterinární správy. K přesunu včelích oddělků platí stejná pravidla jako při přesunu včelstev. Pro začínající chovatele v žádném případě nedoporučuji zahájit chov osazením roje neznámého původu nebo divoce žijícího včelstva, tyto je nařízeno utratit. Více v nařízení Krajské veterinární správy č. KVS 03/2008.

Včelařské nářadí

Včelařské nářadí pro chov včel obsahuje spoustu položek, ne všechny potřebuje chovatel při zahájení chovu, ale bez řady z nich se neobejde.

  1. pro ochranu včelaře doporučuji pořídit si včelařský klobouk a včelařské rukavice,
  2. pro manipulaci ve včelstvu doporučuji rozpěrák, smetáček a kuřák (dýmák),
  3. pro vytáčení medu se neobejdete bez medometu, odvíčkovací vidličky, náběhu nebo smyku na včely, síta na vyčištění medu,
  4. pro ošetření rámků budete potřebovat siřič na sirné knoty,
  5. pro podání zimních zásob potřebujete krmítka, pokud nejsou součástí úlu.

Teoretické vědomosti

K získání teoretických znalostí pro chov včel vede řada cest. Zajisté je třeba seznámit se s zákonitostmi ze života včelího společenství, se zásadami práce ve včelstvu a s postupy při chovu včel. Existuje především spousta literatury, dnes pak také informace na moderních nosičích. Pro začínající včelaře doporučuji publikaci  Včelařství autorů Ing.Veselý a kolektiv. Nesnažte se najít hned na začátku odpovědi na všechny vaše otázky, teprve postupně, jak si pořídíte chov, hledejte odpověď na jednotlivé problémy. Nedoporučuji hledat odpověď ani ve starší literatuře, neboť řada publikovaných názorů je dnes překonána. Také například „Včelařské překlady“, které publikují výsledky výzkumu ve světě mohou začínajícímu včelaři spíše přinést zmatek v hlavě, než radu jak řešit určitý problém v chovu. Doporučuji proto nalézt ve svém okolí včelaře s moderními názory, který vám jistě rád poradí. Okresní výbor pořádá každý rok v lednu okresní včelařskou přednášku a v červnu okresní včelařský den spojený s přednáškou a prodejem včelařských potřeb.

Český svaz včelařů

Český svaz včelařů sdružuje chovatele včel v celé naší republice, mimo jiné vydává měsíčník Včelařství a zabezpečuje správu svépomocného fondu (pojištění včelstev a včelařů). Základní organizace v místě Vašeho bydliště zajišťuje pro své členy úkoly vyplývající ze stanov, zejména dbá o dodržování nařízených veterinárních opatření, organizuje přednášky, zajišťuje výplatu dotací.

Chov včel podléhá ve smyslu zákona č.154/2000 Sb. Povinné registraci. Ústřední evidenci zajišťuje:

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s.

Českomoravská společnost chovatelů vám přidělí Registrační číslo chovatele a Registrační číslo stanoviště. Takto zaregistrovaný chov je třeba přihlásit u jednatele ZO ČSV do evidence.

Současně je třeba poskytnout osobní údaje pro účely evidence a získání členství v naší organizaci v podobě členské přihlášky.

Chovatelé včel sdružení v Českém svazu včelařů se oslovují: „příteli“. Členstvím v naší organizaci získáte zajisté velkou rodinu přátel.