O NÁS

Základní informace ČSV z.s., ZO Jeseník.

Nejdůležitějším posláním a cílem činností zapsaného spolku ČSV – ZO Jeseník jsou definovány v základním ustanovení  stanov Českého svazu včelařů. Mezi nejdůležitější úkoly patří zejména:

 

  • Vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj včelařství,
  • pečovat o růst odborné a společenské úrovně svých členů,
  • spolupracovat s příslušnými organizacemi  a orgány pro využívání opylovací funkce včel,
  • sledovat vývoj včelařství ve světě a spolupracovat se zahraničními včelařskými organizacemi,
  • propagovat vztah a lásku k přírodě, význam včelařství pro zemědělství, lesnictví, ekologii a celou společnost,
  • vydávat, zajišťovat a spolupracovat při vydávání odborných časopisů, publikací, literatury a filmů,
  • spolupracovat s veterinárními orgány a Výzkumným ústavem včelařským, s.r.o. zejména při zkvalitňování chovu včel, při tlumení a likvidaci chorob a nákaz včel, v opylovací činnosti a využití zdrojů snůšky.

Každý organizovaný člen Českého svazu včelařů z.s. je příjemcem odborného časopisu „Včelařství“, a v případě zájmu i „Odborných včelařských překladů“ nebo slovenského „Včelára“, který je obdobou časopisu ČSV.

Základní organizace Českého svazu včelařů v Jeseníku má přes 65 členů, kteří se starají celkem o téměř 700 včelstev. Tento počet se neustále mění.

V naší základní organizaci jsou organizováni včelaři z města Jeseníku, a okolních obcí České Vsi, Bělé pod Pradědem a Lipové-lázní. ZO ČSV z.s. v Jeseníku je rozčleněna na sedm menších úseků, dle katastrálního území na kterém chovají včely a které řídí jednotliví včelařští důvěrníci.

Jeseník / část Jeseník, Bukovice a Dětřichov – 33 řádných včelařů + včelařský kroužek

01

Bělá pod Pradědem / část Bělá, Domašov a Adolfovice  – 14 řádných včelařů

04

Česká Ves – 9 řádných včelařů

03

 Lipová-lázně – 12 řádných včelařů

02

ZO ČSV z.s. v Jeseníku drží odborný patronát nad kroužkem mladých včelařů při Středisku volného čau DUHA na základní škole Průchodní v Jeseníku. Napomáhá tak vychovávat mládež ke vztahu k přírodě.

Jednatel ZO Jeseník

Ing. Zdeněk Grygárek